Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Aby zdążyć z miłością

W Koszalinie powstała fundacja „Zdążyć z Miłością”. Tworzą ją kobiety, które z potrzeby serca pragną nieść pomoc potrzebującym.

Głównym celem fundacji jest utworzenie, a następnie prowadzenie mieszkań chronionych dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, opuszczających Dom Samotnej Matki w Koszalinie lub inną placówkę pomocy społecznej.

– Pragniemy umożliwić matkom przygotowanie do pełnej samodzielności, do radzenia sobie z problemami codziennego życia, prowadzenia gospodarstwa domowego czy rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi – podkreśla Małgorzata Kaweńska- Ślęzak, prezes fundacji. – Nie bez znaczenia jest też pomoc we właściwej integracji ze środowiskiem, uzyskaniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy w końcu w znalezieniu pracy i miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Pobyt w mieszkaniu chronionym byłby czasowy, uzależniony od indywidualnej sytuacji danej matki z dzieckiem. Fundacja bierze jednak pod uwagę, w sytuacji matek z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, wydłużenie pobytu w takim mieszkaniu, bądź przyznanie go bezterminowo.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” zajmie się także działalnością charytatywną, będzie pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. W planach są również działania wspierające rodzinę, czy osoby niepełnosprawne oraz pomoc w znalezieniu pracy podopiecznym fundacji. Kolejnym ważnym celem fundacji stanie się wspieranie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, czy pielęgnowanie polskości.

Fundację, na której czele stoi Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, tworzą kobiety. Na co dzień pracują w różnych zawodach, ale łączy je chęć bezinteresownego działania dla dobra innych ludzi. W grupie założycielskiej znalazły się: s. Magdalena Kozłowska, Alicja Jurzyniec, Urszula Łumianek, Justyna Śmidecka, Kamila Siudowska, s. Danuta Gobosz, Aneta Sepioło, Barbara Staszewska i Alina Konieczna.

– Jeśli pomożemy matce, która musi pokonać wiele barier, jeśli ta kobieta znajdzie pracę i będzie mogła wychowywać swoje dziecko, to czy może być większa satysfakcja i radość – podkreślają panie z fundacji, które już rozpoczęły starania o pozyskanie lokalu na mieszkanie chronione. Przedstawicielki fundacji liczą na przychylność władz miejskich Koszalina, Następnym krokiem będzie zdobycie funduszy na remont lokalu i przystosowanie go do potrzeb matek z dziećmi.

Facebook