Fundacja "Zdążyć z Miłością"

„Dla Babci i Dziadka mała niespodzianka”

W środę, 23 stycznia przed południem Fundacja „Zdążyć z Miłością” wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola nr 12 w Koszalinie odwiedziła Seniorów z koszalińskiego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Teligi.

21.01. – Dzień Babci i 22.01. – Dzień Dziadka – był doskonałą okazją okazania szacunku dla starszego pokolenia. Chcieliśmy pokazać, że o nich pamiętamy, pomagamy im, wspieramy na miarę naszych możliwości i umiejętności. Dzieci z Przedszkola nr 12 oraz młodzież z Gimnazjum nr 9 i z Zespołu Szkół nr 1, z grupy teatralnej Zespołu JAK w Koszalinie we współpracy z Fundacją postanowiły wspólnie przygotować przedstawienie muzyczno – taneczne dla Seniorów z Domu Pomocy Społecznej. Przygotowany program artystyczny, piosenki i wiersze były utrzymane w tonacji świątecznej. Dzieci 3 – letnie zatańczyły piękny taniec „Walczyk dla Babci i Dziadka”, młodzież ze szkoły zaśpiewała piosenki oraz kolędę. Zaprosiliśmy Seniorów do wspólnej biesiady przy upieczonych przez rodziców babeczkach oraz słodkościach podarowanych nam specjalnie na tę okoliczność przez zaprzyjaźnioną z Fundacją Cukiernię Pielesiak.

Miłą niespodzianką dla wszystkich dzieci i młodzieży, która wystąpiła w tym dniu na scenie w Domu Pomocy Społecznej były przygotowane przez Seniorów upominki „Wnuczka na medal” lub „Wnuk na medal”, które to wraz z podziękowaniami zostały wręczone małym artystom na zakończenie spotkania.

Przedszkole nr 12 w Koszalinie w roku 2018/2019 zaplanowało działania mające na celu rozszerzenie współpracy z Fundacją „Zdążyć z Miłością”. W związku z tym powstał projekt edukacyjny „Mini wolontariat – Promyki Słońca” – to współpraca dzieci 3 i 4 – letnich, ich rodziców (opiekunów), nauczycieli, wspomagająca potrzeby wybranych instytucji lokalnych. Wolontariat wśród najmłodszych jest najczęściej działaniem grupowym, zbiorowym.

Celem projektu edukacyjnego „Mini wolontariat – Promyki Słońca” jest:

  • uwrażliwienie najmłodszych dzieci i ich rodziców na potrzeby innych ludzi

  • rozbudzanie empatii wśród społeczności lokalnej

  • zwrócenie uwagi na poszanowanie godności drugiego człowieka

  • poznanie najbliższego otoczenia

  • wyrażanie ekspresji twórczej w środowisku poprzez taniec, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek

  • wzmacnianie więzi patriotycznych w środowisku lokalnym

  • budowanie świadomości dzieci i rodziców na temat pomagania innym

  • promowanie przedszkola i mini wolontariatu w środowisku lokalnym

  • rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Tym bardziej jest nam miło, że możemy jako Fundacja przyczynić się do krzewienia wśród najmłodszych jakże cennej idei wolontariatu i niesienia pomocy i dobrego serca drugiemu człowiekowi. Wszystkie cele projektu realizowanego przez Przedszkole nr 12 wpisują się i są spójne z celami naszej Fundacji, dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do wspólnego zrealizowania tej inicjatywy.