Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Dzień Społeczniaka

Studenci mogli lepiej poznać koszalińskie organizacje pozarządowe. Z takiej szansy chętnie skorzystali. W czwartek, 19 kwietnia w Politechnice Koszalińskiej odbył się Dzień Społeczniaka. Wśród organizacji, które prezentowały swoje działania, znalazła się Fundacja „Zdążyć z Miłością”.

Dzień Społeczniaka to pomysł studentów trzeciego roku pedagogiki resocjalizacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz koszalińskiej Pracowni Pozarządowej. Chodziło o to, aby przybliżyć młodym ludziom organizacje społeczne działające dla dobra innych, a w ten sposób zachęcić studentów do aktywności, włączyć ich w nurt życia miasta.

W Dniu Społeczniaka w holu głównym uczelnianego kampusu przy ul. Śniadeckich stanęło kilkanaście stoisk, w których społecznicy opowiadali o swoich działaniach. Na studentów czekali przedstawiciele takich organizacji, jak: Greenpeace, Koszalińskiego Centrum Wolontariatu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeń: „Przemoc ma Granice”, „Na Przykład”, „Mama w Mieście”, czy Fundacji „Chłopaki znad morza”. W tym gronie nie mogło zabraknąć także „Fundacji „Zdążyć z Miłością”.

Przedstawicielki Fundacji „Zdążyć z Miłością” opowiadały o mieszkaniach chronionych dla samotnych bezdomnych matek czy o projekcie „Zjedz obiad z seniorem” zachęcając przy tym do udziału w wolontariacie. Studenci, zwłaszcza kierunków związanych z pedagogiką, mogą pomóc Fundacji w opiece nad dziećmi. Taki wolontariat to dla młodych ludzi możliwość zdobycia praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem, ale także satysfakcja z bezinteresownej pracy dla dobra drugiego człowieka.