Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Fundacja Organizacją Pożytku Publicznego

Fundacja „Zdążyć z Miłością” właśnie uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego po dwóch latach nieprzerwanej działalności. Dziękujemy wszystkim za wspólne działania zaufanie, którym nas obdarzyliście, wsparcie, którego nam udzielacie. Jednocześnie już dziś zapraszamy do przekazania 1% od stycznia 2017 roku na cele statutowe Fundacji i pomoc dla naszych podopiecznych.

opp