Fundacja "Zdążyć z Miłością"

card_malgorzata_kawenska_slezak
Małgorzata Kaweńska-Ślęzak

Urodziłam się na Podkarpaciu w miejscowości Manasterz, ale większość swojego życia spędziłam w Przemyślu. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu- magister zarządzania, położna, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia. Pracowałam min. w Zespole Szkół Medycznych w Przemyślu w charakterze nauczyciela położnictwa , następnie jako specjalista w zakresie obsługi klientów w różnych firmach, zaś obecnie pracuję jako menedżer w Gabinecie Medycyny Pracy.

Prywatnie – mam dwóch synów oraz męża, który jest współfundatorem  Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Cały swój wolny czas poświęcam działaniom związanym z prowadzeniem Fundacji a w szczególności tworzeniem i prowadzeniem mieszkań chronionych, w których mają swój dom bezdomne, samotne mamy wraz ze swoimi małoletnimi dziećmi.

Moje doświadczenia życiowe oraz wartości jakie wyniosłam z  rodzinnego domu sprawiły, że mam wielki szacunek dla drugiego człowieka oraz potrzebę niesienia pomocy i miłości wszystkim tym, którzy jej potrzebują…

card_justyna_smidecka
Justyna Śmidecka

Urodziłam się w Rymaniu. W okresie dzieciństwa, szkoły podstawowej i średniej mieszkałam w niewielkiej wsi w okolicy Karlina. Studia magisterskie ukończyłam na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii. Od 2006 roku prowadzę niewielką firmę, która zajmuje się outsourcingiem kadrowo – płacowym, doradztwem personalnym oraz szkoleniami w różnym zakresie. Charakter mojej działalności i fakt, że pracuję z firmami działającymi w różnych branżach sprawia, że wciąż nabywam nowych doświadczeń i muszę zdobywać nową wiedzę. Moja praca daje mi ogromną satysfakcję, gdyż dzięki niej mam ciągłą możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Jestem osobom otwartą i komunikatywną. Człowiek zawsze stanowił dla mnie wartość najwyższą.

Ludziom pomagałam od kiedy pamiętam, zawsze na miarę swoich możliwości. Od trzech lat jestem bardzo mocno zaangażowana w działalność społeczną. Zorganizowałam i poprowadziłam XII i XIII edycję projektu Szlachetna Paczka w naszym mieście i rejonie. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w ramach wolontariatu pełniłam również rolę Trenera Wewnętrznego. Wybrałam zaangażowanie w Szlachetną Paczkę, gdyż mocno identyfikuję się z ideą projektu, z szukaniem prawdy, mądrą pomocą. Wspaniałe jest inspirowanie ludzi do zmiany.

W 2008 roku zostałam mamą trojaczków – Dominiki, Hani i Filipa. Dzieci są zdrowe i cudownie się rozwijają. Jest to moje największe szczęście i wielki dar. Dziś one są dla mnie najważniejsze.

Dlaczego zdecydowałam się włączyć w tworzenie i prace Fundacji „Zdążyć z Miłością”? Ważne dla mnie stały się słowa Księdza Jacka Stryczka: „Miarą indywidualności człowieka jest największe wyzwanie, które podjął i wygrał”. Chcę, aby Fundacja okazała się takim właśnie wyzwaniem.

Marta Figarska

 

 

Monika Gańcza

Pochodzę z Koszalina, ukończyłam Politechnikę Koszalińską Wydział Mechaniczny z tytułem magister inżynier metodyki i technik ochrony roślin oraz studium podyplomowe z Rybactwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji ze środków unijnych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, lokalnych grup rybackich (Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Społecznik, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współdziałania z podmiotami powołanymi do ochrony ekosystemów wodnych przeciwdziałającymi kłusownictwu rybackiemu (Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka), ośrodkami naukowo-badawczymi (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie). Liczne szkolenia z zakresu marketingu, handlu, negocjacji, komunikacji, technik sprzedaży bezpośredniej, zarządzanie biznesem internetowym, psychologii obsługi klienta zdobyte w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Obecnie pracuję jako specjalista do spraw związanych z przedsiębiorczością na obszarach Wiejskich i dotacji unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W międzyczasie mieszkałam w Warszawie, Anglii i Niemczech, gdzie zajmowałam się opieką nad osobami starszymi.

Prywatnie jestem mamą córki Oli. Od czterech lat jestem wolontariuszką Fundacji Zdążyć z Miłością”. Niesienie pomocy potrzebującym w ich trudnej życiowej sytuacji sprawia mi ogromną radość i satysfakcję w myśl zasady : „To co płynie z głębi naszego serca, nie wymaga wysiłku”.

Facebook