Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Gość Niedzielny – patronem medialnym koncertu

Do grona patronów medialnych koncertu charytatywnego na rzecz samotnych bezdomnych matek, organizowanego przez Fundację „Zdążyć z Miłością” dołączył „Gość Niedzielny”.

Od początku swojej działalności Fundacja „Zdążyć z Miłością” mogła liczyć na życzliwość dziennikarzy „Gościa Niedzielnego”. Na łamach tego poczytnego pisma ukazało się wiele artykułów poświęconych Fundacji, jej ideom, celom i planom.

Fundacja przygotowuje koncert charytatywny, który odbędzie się 5 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na remont i urządzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek opuszczających Dom Samotniej Matki, Centrum Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”, czy inną placówkę opiekuńczą.

Miło nam, że w gronie patronów medialnych koncertu charytatywnego znalazł się także „Gość Niedzielny”. Za okazane wsparcie Fundacja dziękuje księdzu Wojciechowi Parfianowiczowi oraz całemu zespołowi redakcyjnemu Koszalińsko-Kołobrzeskiej Redakcji „Gościa Niedzielnego”.