Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Idea Wolontariatu przedstawiona w Szkole Podstawowe nr 1 w Koszalinie

W dniu 4 grudnia na zaproszenie Pani Moniki Malatyńskiej, opiekuna wolontariatu w Szkole Podstawowej n1 w Koszalinie, przedstawicielki Fundacji – prezes Małgorzata Kaweńska – Ślęzak oraz koordynator wolontariatu Magdalena Tchoryk, spotkały się z uczniami klas 6 i 7 tejże Szkoły. Podczas krótkiej prelekcji przybliżyły ideę wolontariatu w Fundacji „Zdążyć z Miłością”, chcąc w ten sposób zachęcić młodzież do czynnego przyłączenia się do grona wolontariuszy i pomagania potrzebującym podopiecznym Fundacji. Podczas prelekcji dla młodzieży obecne były Panie nauczycielki: Mariola Frymark, Małgorzata Kozłowska, Bernadetta Skowyrska i Magdalena Kulesza.

To ważne, aby młodzi ludzie potrafili dzielić się z potrzebującymi swoim wolnym czasem, umiejętnościami, a także ciepłem i dobrocią. Tego właśnie uczy wolontariat.

Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 za zaproszenie nas w swoje progi i możliwość opowiedzenia młodzieży o działaniach Fundacji „Zdążyć z Miłością”.