Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Jak pomagać mądrze i skutecznie

Ponad 120 osób debatowało o problemie przemocy wobec kobiet. W gronie organizatorów ogólnopolskiej konferencji naukowej , która odbyła się 24 listopada w Politechnice Koszalińskiej, znalazło się Stowarzyszenie „Przemoc ma Granice” oraz Fundacja „Zdążyć z Miłością”.

Statystyki alarmują: wciąż byt wiele kobiet doświadcza różnych form przemocy. W woj., zachodniopomorskim spośród tysiąca przebadanych kobiet prawie 490 przyznało, że nie czuje się bezpiecznie we własnym domu. Większość badanych potwierdziła, że nie ma dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej. Jak pomagać kobietom zmagającym się z problemem przemocy? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy konferencji naukowej pt. „Współczesna perspektywa wsparcia kobiet”. Udział w debacie wzięli m.in. przedstawiciele koszalińskich instytucji pomocowych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy Odrodzenie, Centrum Interwencji Kryzysowej, a także Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych placówek i organizacji zajmujących się pomocą społeczną.

Jak pomagać mądrze i skutecznie? Sylwia Noga, prezes Stowarzyszenia „Przemoc ma Granice” podkreśla, że w procesie wspierania kobiet najważniejsze jest długofalowa perspektywa. Chodzi o to, by kobiety, które doświadczyły przemocy, miały pewność, że kiedy zdarzy się kolejny kryzys, nie zostaną same, nadal będą mogły liczyć na opiekę, wsparcie.

– Pierwsza pomoc jest istotna, ale równie ważne jest to, co dzieje się potem – dodaje Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji „Zdążyć z Miłością”. – Nasze podopieczne znajdują bezpieczną przystań w prowadzonych przez fundację mieszkaniach chronionych, ale także sztab fachowców gotowych do pomocy.

– Wiele kobiet nie odchodzi od partnera–oprawcy , z obawy przed samotnością, w myśl zasady: lepszy taki, niż żaden – uzupełnia Sylwia Noga. – Boją się, że same sobie nie dadzą rady. Aby ratować się z takiego współuzależnienia, powinny mieć świadomość, że są miejsca, gdzie znajdą bezpieczne schronienie.

Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, jeden z prelegentów konferencji, uwypuklił rolę Kościoła, podkreślając, że trzeba pokazywać miejsce kobiety w świecie, jej misję i znaczenie, pomagać jej w odkrywaniu zadań, ale także chronić, gdy zaistnieje zagrożenie – tworzyć bezpieczne miejsca, gdzie kobiety znajdą pomoc.

Konferencję poprowadził prof. Mariusz Kołaciński. W programie znalazło się wiele interesujących referatów. Dorota Chałat mówiła o tym, że „Przemoc ma płeć”, a Karina Wysocka Kosik przekonywała, że „Przemoc ma granice”. Małgorzata Kaweńska – Ślęzak opowiedziała o „Mieszkaniach chronionych jako bezpiecznej przystani dla mam z małoletnimi dziećmi”. Wystąpienie ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka zostało zatytułowane „Geniusz kobiety”. Grzegorz Hamera mówił o „Wyrównywaniu szans kobiet w systemie wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy”, Arkadiusz Wilman zajął się „Rolą lokalnego medium w działaniach pomocowych”, a Agnieszka Jager swoje wystąpienie poświęciła tematowi „Dziecko z FAS – miłość i wyzwanie”.

W Koszalinie jest sporo miejsc, gdzie kobiety zagrożone przemocą mogą szukać wsparcia. To pomoc zarówno instytucjonalna, jak i świadczona przez organizacje społeczne. Ważne jest, by wiedzieć,  jak umiejętnie pomagać, jak współpracować, żeby odnosić zamierzone efekty.