Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Konferencja prasowa w mieszkaniu chronionym

Dziennikarze większości koszalińskich mediów oraz zaproszeni goście wzięli udział w konferencji prasowej zorganizowanej w lokalu, gdzie za parę miesięcy powstanie mieszkanie chronione dla matek z dziećmi.

Fundacja „Zdążyć z Miłością” zaprosiła dziennikarzy do mieszkania przy ul, Jana z Kolna 10. Liczące ponad sto metrów kwadratowych lokum zostało przekazane Fundacji przez miasto. Jak podkreślały podczas konferencji: prezes Fundacji Małgorzata Kaweńska- Ślęzak oraz wiceprezes Justyna Śmidecka, tak szybkie uzyskanie miejsca, gdzie kobiety, matki, doświadczone przez los będą mogły znaleźć przystań, to zasługa zrozumienia, jakie dla tej inicjatywy okazały władze miejskie Koszalina.

– Doceniamy ideę niesienia pomocy osobom, które tego wsparcia najbardziej potrzebują – podkreślał obecny na konferencji prezydent Koszalina Piotr Jedliński. – Dziękuję Fundacji za zaangażowanie i serce, jakie okazuje ludziom potrzebującym, szczególnie kobietom dotkniętym przez los.

Przekazane przez miasto mieszkanie, choć jest w niezłym stanie technicznym, wymaga niezbędnych remontów i przystosowania go do potrzeb matek z dziećmi (poprzednio mieściły się tu pomieszczenia biurowe). Fundacja postanowiła zaprezentować mieszkanie dziennikarzom, zanim rozpoczną się prace. – Kierujemy apel do przedsiębiorców i ludzi dobrej woli o wsparcie tak potrzebne podczas remontu i wyposażania mieszkania – mówiły przedstawicielki Fundacji.

W konferencji wzięła udział Monika Tkaczyk, dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych. Także dzięki jej życzliwości Fundacja mogła otrzymać lokum, w którym znajdzie się miejsce dla pięciu – sześciu matek z dziećmi. Po remoncie mieszkanie chronione pomieści nie tylko pokoje dla pań z dziećmi, ale także kącik zabaw, kuchnię i łazienkę.

Fundacja powstała w styczniu 2014 roku. Choć jest jedną z najmłodszych organizacji pozarządowych w Koszalinie, już zdążyła pozyskać grono wiernych przyjaciół. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich – Robert Bodendorf, prezes Północnej Izby Gospodarczej oraz Marcin Zarębski z Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych.

Remont mieszkania ma potrwać do końca bieżącego roku. Podczas konferencji przedstawicielki Fundacji apelowały o wsparcie, jakie mogą zaoferować lokalni przedsiębiorcy podczas prac modernizacyjnych. Fundacja stara się również o pomoc ze strony firm z regionu, czy kraju, będzie zabiegać także o pozyskanie funduszy unijnych. Kiedy mieszkanie ruszy, potrzeba będzie też pomoc wolontariuszy, którzy zechcą zaopiekować się dziećmi. – Mile widziane będą nie tylko osoby młode, ale także „babcie”. Osoby starsze, przebywające na emeryturze, mogą zaoferować dzieciom wiele miłości, uwagi i serca. Fundacja czeka na zgłoszenia wolontariuszy.

Pobyt w mieszkaniu chronionym będzie połączony z niełatwą lekcją samodzielnego życia. Przebywające tu kobiety, z pomocą Fundacji zaczną poszukiwać pracy, uzupełniać wykształcenie, zdobywać kwalifikacje, czy starać się o miejsce dla dziecka w przedszkolu. Lokatorki będą musiały częściowo partycypować w kosztach utrzymania mieszkania. Ich pobyt w mieszkaniu chronionym będzie uzależniony od indywidualnej sytuacji.

Urządzenie i prowadzenie mieszkania chronionego dla matek z dziećmi opuszczających Dom Samotnej Matki lub inną placówkę opiekuńczą to pierwszy znaczący projekt Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Fundacja ma już na swoim koncie kilka innych przedsięwzięć, m.in. zorganizowanie konkursu „Koszalin, moje miasto” adresowanego do uczniów koszalińskich szkół. Pierwszą nagrodę zdobyła Karolina Grzejdak z Zespołu Szkół nr 7. Podczas konferencji nagrodę – aparat fotograficzny – laureatce konkursu wręczył prezydent Piotr Jedliński.