Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych

Koszaliński Festiwal Organizacji PozarządowychDni Koszalina, 24 maja 2014 r., parking przed amfiteatrem

Jest ich w naszym mieście pół tysiąca. Organizują wystawy obrazów, opiekują się niepełnosprawnymi, dbają o rozwój ścieżek rowerowych, prowadzą hospicjum, szkoły, teatry, chór. Mowa o koszalińskich organizacjach pozarządowych. Pośród nich znajdziemy te mniejsze hobbystyczne oraz te z wielomilionowym budżetem. Organizacje kilkudziesięcioletnie, jak i nowopowstałe. Organizacje odgrywają ważną rolę w rozwoju Koszalina w wielu dziedzinach – kultury, sportu, pomocy społecznej, edukacji, ekologii. Choć na co dzień bywają niedostrzegane, bez nich Koszalin nie wyglądałby tak samo. Festiwal Organizacji Pozarządowych jest ich świętem.

plakat_kfop_24052014

Organizatorami Festiwalu są Pracownia Pozarządowa, Urząd Miejski w Koszalinie, Fundacja Nauka dla Środowiska oraz Centrum Kultury 105. Festiwal wsparli: Muzeum w Koszalinie, Zarząd Obiektów Sportowych, Miejski Zakład Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Koszalin – miasto na model.”

Główne cele Festiwalu:
• wzmacnianie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy organizacji ważnych lokalnych wydarzeń,
• promocja dorobku koszalińskich organizacji pozarządowych oraz zwiększenie wiedzy i świadomości na ich temat wśród mieszkańców Koszalina,
• integracja koszalińskich organizacji.

Program

Godz. 9.30 – start Pieszego Rajdu Pomorskiej Drogi Św. Jakuba
Rajd organizowany w ramach Festiwalu przez PTTK oraz MZK, wyjazd spod dworca PKP o 9.30, trasa ok. 10 km z Lasek Koszalińskich na miejsce odbycia się Festiwalu (zapisy i informacje: Marcin Kruszczyński, PTTK, tel. 792 595 599)

Godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu przez Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego
Godz. 11.00 – 16.00 – prezentacja dorobku organizacji na ok. 40 stoiskach
Godz. 11.30 – 15.45 – prezentacja dorobku organizacji na scenie
Godz. 15.00 – wspólne zdjęcie uczestników Festiwalu robione z wysokości
Godz. 15.45 – 16.00 – uroczyste zakończenie Festiwalu

Dla gości Festiwalu przewidziano darmowy poczęstunek: grochówka, wata cukrowa, popcorn.

Więcej informacji: Opiekun Festiwalu – Monika Widocka (Pracownia Pozarządowa), tel. 889 079 015, mail:  monika.widocka@pracowniap.org.pl

Wspólnie pokażemy działalność koszalińskich organizacji – zróżnicowaną, ciekawą i ważną.

Uczestnicy:
• Akademia Klub Karate Tradycyjnego
• Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej
• Fundacja Adria Squash
• Fundacja Dwa serca
• Fundacja Nauka dla Środowiska
• Fundacja Zdążyć z Miłością
• Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
• Klub Balonowy Zefir w Koszalinie
• Korsarze Koszalin
• Koszaliński Klub Morsów Posejdon
• Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
• Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
• Koszalińskie Stowarzyszenie Lotnicze w Koszalinie
• Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
• Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
• Koszalińskie Zdolne Babeczki
• Liga Ochrony Przyrody. Zarząd Okręgu w Koszalinie
• Oddział Koszaliński Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
• Polski Związek Głuchych. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Oddział Miejski w Koszalinie
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Koszalinie
• Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Oddział Regionalny w Koszalinie
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Koszalin
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
• Pracownia Pozarządowa
• Stowarzyszenie Szkoła Tańca Top Toys w Koszalinie
• Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo – Rdzeniową Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie. Oddział Zachodniopomorski w Koszalinie
• Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego
• Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu
• Stowarzyszenie Lepszy Koszalin
• Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Koło w Koszalinie
• Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi – Młodym
• Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start
• Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście w Koszalinie
• Stowarzyszenie Taneczno-Baletowe Feniks w Koszalinie
• Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki
• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Koszalinie
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Okręgowy w Koszalinie
• Zespół Pracy Twórczej Plastyki
• Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko-Słupski
• Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
• Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie