Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Krystian Opałka podopiecznym Fundacji „Zdążyć z Miłością”

Krystian Opałka to 12 letni chłopiec, u którego pod koniec grudnia 2015 roku zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Jego matka samotnie wychowuje dwóch synów Krystiana i jego 14 letniego brata. Zwróciła się do Fundacji z prośbą o pomoc w zgromadzeniu funduszy na niezbędną rehabilitację i leczenie Krystiana, który wymaga wieloprofilowego leczenia u specjalistów i rehabilitacji.

Samotna mama zrezygnowała z pracy, aby móc cały czas towarzyszyć dziecku w Klinice Hematologii w Szczecinie w tym trudnym czasie walki z ciężką chorobą. Fundacja „Zdążyć z Miłością” chce pomóc stanąć do walki o życie Krystiana jego mamie, która tej walce nie może pozostać sama. Wszystkie osoby, firmy, czy instytucje, które chciałyby razem z nami pomóc stanąć do walki z chorobą temu młodemu człowiekowi mogą wpłacać pieniądze na rachunek bankowy Fundacji: PKO BP S.A. 09 1020 2791 0000 7702 0215 9796 z dopiskiem „dla Krystiana Opałki”. Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki w całości będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację Krystiana. A my dziękujemy w imieniu swoim, Krystiana i jego bliskich.