Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Mieszkanie chronione dla Fundacji

Fundacja „Zdążyć z miłością” przejęła od miasta ponad 100-metrowe mieszkanie. Powstanie tu sześć lokali, w których znajdą schronienie samotne matki z dziećmi. Miasto przekazało Fundacji mieszkanie na czas nieokreślony. W Koszalinie powstanie mieszkanie chronione. Miasto przekazało Fundacji mieszkanie na czas nieokreślony. – To będzie siódme mieszkanie chronione w mieście – mówił prezydent Piotr Jedliński.
– Osoby, które tu trafią, zetknęły się wcześniej z określonymi problemami i tu będą wracać do normalności. Będą tu mogły mieszkać przez nieograniczony czas.

Zobacz więcej tutaj

Facebook