Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Nasi wierni Przyjaciele

Prezes zarządu Północnej Izby Gospodarczej i członek zarządu Mercedes-Benz Mojsiuk Hanna Mojsiuk, od wielu lat jest bliskim przyjacielem Fundacji „Zdążyć z Miłością” i dlatego też kolejny raz wsparła nas w działaniach przekazując dwa piękne obrazy na licytację.

Okazało się niebawem, że obrazy te zostały wylicytowane przez wyjątkowego Przyjaciela Fundacji Radosława Śliwkę, który pomaga nam wraz ze swoją żoną Izabellą od samego początku realizowania projektów mieszkań chronionych dla samotnych matek z dziećmi. Dochód z licytacji przeznaczony zostanie na wyposażenie mieszkań wspomaganych dla naszych podopiecznych. Dziękujemy z całego serca!!!