Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Nasza Fundacja na Festiwalu Organizacji Pozarządowych

W ramach obchodów Dni Koszalina w sobotę 24 maja na placu przed koszalińskim amfiteatrem odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych. Zaprezentowała się tam także Fundacja „Zdążyć z Miłością”.

W Koszalinie działa prawie 500 organizacji pozarządowych, które zajmują się niesieniem pomocy potrzebującym, a także propagowaniem kultury, turystyki, czy aktywności lokalnej. Świętowanie Dni Koszalina stało się okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Koszalina te organizacje. To była pierwsza tego typu impreza. Jej uczestnicy mają nadzieję, że nie ostatnia.

Koszalinianie mogli przekonać się, jak wiele organizacji działa dla dobra lokalnej społeczności. Sami członkowie tych fundacji i stowarzyszeń mieli okazję, by wzajemnie się poznać, co z pewnością stanie się początkiem wielu dalszych wspólnych inicjatyw.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński otwierając koszaliński Festiwal podkreślił, jak ważną rolę pełnią organizacje społeczne wspierające koszaliński samorząd w codziennej  pracy dla dobra mieszkańców. Fundacja „Zdążyć z Miłością” to jedna z najmłodszych koszalińskich fundacji. Choć powstała tak niedawno, wyraźnie zaznaczyła swój udział w koszalińskim Festiwalu.

Fundacja „Zdążyć z Miłością”, zgodnie ze swą misją niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, szczególnie samotnym matkom z małymi dziećmi, swoje stoisko przygotowała w tonacji koloru miłości – w czerwieni. W czerwonych koszulkach wystąpiły członkinie Fundacji, a także wolontariusze; Joanna i Mateusz Sepioło oraz młodzież z Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich będąca wolontariuszami Koszalińskiego Centrum Wolontariatu pod opieką Pani Zofii Hafke i Pani Małgorzaty Szablińskiej.

Od pierwszych minut Festiwalu stoisko Fundacji „Zdążyć z Miłością” było oblegane przez zwiedzających. Najmłodsi goście mogli tu rysować, malować, dużym powodzeniem cieszyły się czerwone balony, czy kolorowe wiatraczki. Starsi chętnie korzystali z możliwości zbadania ciśnienia, czy poziomu cukru we krwi – badania prowadziły Panie Pielęgniarki: Romualda Rosielewska i Jolanta Krajewska, wolontariuszki z Fundacji pod kierunkiem Anety Sepioło. Panie wykonały około 300 pomiarów poziomu cukru i ciśnienia.

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu roznosili ulotki informujące o Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Stoisko Fundacji odwiedziło wielu gości, wśród nich – przewodniczący Rady Miejskiej  Stefan Turowski i prezydent Piotr Jedliński. Było nam miło, że mogliśmy podjąć  państwa Urszulę i Janusza Gajewskich, propagatorów św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki Fundacji. Naszymi gośćmi były także przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Jadwiga Topolan oraz Danuta Borsuk-Zawadzka. Wśród odwiedzających nie zabrakło też Mam z Dziećmi, które obecnie mieszkają w Domu Samotnej Matki czy Centrum Interwencji Kryzysowej w Koszalinie, które to są podopiecznymi Fundacji i dla nich tworzone jest „mieszkanie chronione”- pierwszy bardzo ważny projekt Fundacji.

Wszyscy nasi goście podkreślali, jak ważna i cenna jest misja Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Wierzymy, że dzięki wsparciu, jakie deklarują przyjaciele i sympatycy, będzie nam łatwiej wywiązać z celu, jaki przed sobą postawiła Fundacja. W przygotowanie pięknego stoiska zaangażowały się przede wszystkim: Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, Justyna Śmidecka i Dagmara Fedorczyk. Urządzenie tak wspaniałej prezentacji było możliwe dzięki wsparciu darczyńców, na których Fundacja może liczyć od początku swojej działalności: piękne  koszulki z logo Fundacji wykonane przez Firmę Haftkom oraz pyszne ciasta z Cukierni Stanisłąw Pielesiak z Koszalina.