Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Pomoc Pracowników Archiwum Państwowego w Koszalinie

Pracownicy Archiwum Państwowego w Koszalinie wspierają mamy z dziećmi z Ukrainy, uchodźców wojennych, będących po opieka Fundacji. Pięknie dziękujemy za zaangażowanie i wielką pomoc dla naszych podopiecznych.!!! To dla nas ważne, że w tym trudnym czasie mamy wsparcie i nie jesteśmy sami.