Szkolenie dla wolontariuszy w zakresie zaktualizowanych przepisów o ochronie danych osobowych

Szkolenie w zakresie zaktualizowanych przepisów o ochronie danych osobowych poprowadził dla wolontariuszy Przemysław Chojnowski.

Facebook