Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Przekazanie nieruchomości z zasobów Zarządu Budynków Mieszkalnych na cele remontowe Fundacji „Zdążyć z Miłością”

W dniu 29 stycznia 2021r. w Koszalinie w budynku przy ul.Niepodległości 7 miało miejsce przekazanie nieruchomości z zasobów Zarządu Budynków Mieszkalnych na cele remontowe Fundacji „Zdążyć z Miłością”. W budynku zostanie przeprowadzony remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn.” Centrum Promocji Zatrudnienia- szansą na aktywną integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Działania 7.2 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. Obecnie w budynku zostały przeprowadzone prace remontowe klatki schodowej dzięki finansowaniu i pomocy Zarządu Budynków Mieszkalnych. od 1 lutego br. wykonawca wybrany na mocy procedury w ramach trybu konkurencyjności przez Fundację „Zdążyć z Miłością” przeprowadzi pozostałe prace remontowe i ogólnobudowlane. W imieniu Fundacji prace przeprowadzi firma  Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Daniel z siedzibą w Koszalinie (75-122) przy ul. Szczecińskiej 51C. Prace potrwają do końca maja br.