Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Rusza nabór do” Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

10 maja Fundacja „Zdążyć z Miłością” rozpoczyna nabór do „Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” w Koszalinie, gdyż… „Nikt nie rozumie rodzica dziecka z niepełnosprawnościami tak dobrze, jak drugi rodzic”. Udział w zajęciach jest nieodpłatny!!!
Grupa wsparcia, to grupa wzajemnej pomocy dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami, lękami, samotnością i niepokojem o przyszłość swego dziecka. Spotkania osób uczestniczących w grupie dają wymianę doświadczeń w konkretnej sytuacji kryzysowej, odreagowanie trudnych emocji i zmianę wzorców zachowania.
CELE GRUPY WSPARCIA :

  • dzielenie się własnymi doświadczeniami bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego Jego leczeniem, rehabilitacją i wychowaniem,
  • nabycie umiejętności komunikacji rodzica z dzieckiem. Stawianie granic mówienie „nie”,
  • budowanie sieci wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczności lokalnej.
    Grupę wsparcia poprowadzi Pani Krystyna Kruk – certyfikowana terapeutka terapii motywacyjnej, specjalista pracy socjalnej, autorka i realizatorka wielu własnych programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Pani Krystyna pracuje z osobami dotkniętymi kryzysem- uzależnieniami, przemocą, a także z ich rodzinami oraz działa w Fundacji od samego początku czyli 10 lat udzielając wsparcia Podopiecznym. Umiejętności zawodowe w zakresie uzależnień, przemocy i innych zjawisk społecznych nabywała w Szwecji i USA. Kto może się zapisać do „Grupy wsparcia „?
    Zarówno rodzice dorosłych dzieci w tym Uczestników ZAZ, jak i tych małoletnich z niepełnosprawnościami. Rekrutacja trwa od 10 maja do końca sierpnia 2024 w formie telefonicznej 574950085 lub osobistej ul. Niepodległości 7 godz.9.00 do 15.00.
    Grupa wsparcia rozpoczyna działalność od września 2024 , spotkania raz, ewentualnie dwa razy w miesiącu.