Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Styczniowe „Spotkanie przy kawie”

W dniu dzisiejszym w Centrum Promocji Zatrudnienia prowadzonym przez Fundację „Zdążyć z Miłością”😊 odbyło się pierwsze z cyklu „Spotkanie przy kawie” zorganizowane przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w Koszalinie. Bardzo ciekawe warsztaty prowadziła Pani Renata Pawłowska⚘ pracownik socjalny, a w spotkaniu uczestniczyły również z CUS Pani Beata Szubert⚘ i Anna Kuternoga⚘ oraz osoby z ramienia Fundacji na co dzień mające kontakt z podopiecznymi . Spotkanie przybliżyło uczestnikom ścieżki pomocy kobietom i dzieciom oraz rodzinom korzystającym ze wsparcia, pozwoliło na wspólną wymianę doświadczeń. Dzięki takim spotkaniom rozwiązywanie problemów w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym będzie dużo łatwiejsze. Serdecznie dziękujemy za taką możliwość❤.