Fundacja "Zdążyć z Miłością"

W rocznicę urodzin Patronki

Uroczystą mszą świętą w koszalińskim kościele pod wezwaniem św. Ignacego z Loyoli uczciła Fundacja „Zdążyć z Miłością” urodziny swojej Patronki świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Urszula Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku. Fundacja „Zdążyć z Miłością” każdego roku stara się pamiętać o swojej Patronce. Tradycyjnie upamiętniła świętą Urszulę podczas mszy świętej, odprawionej w kościele św. Ignacego z Loyoli.

Urodziny swojej Patronki Fundacja obchodziła trzy dni wcześniej, w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia. Piękną oprawę uroczystości stanowiła msza dla dzieci, która rozpoczęła się przed drzwiami świątyni, uroczystością poświęcenia palm przyniesionych przez najmłodszych i ich rodziców.

To właśnie dzieci, głównie polskie sieroty, były najbliższe sercu Urszuli Ledóchowskiej, polskiej zakonnicy, świętej wyniesionej na ołtarze przez Jana Pawła II. W okolicznościowej mszy wzięli udział nie tylko najmłodsi parafianie wraz z rodzicami, ale także liczna reprezentacja wolontariuszy i podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Miłością”.

Mszę odprawił ksiądz Henryk Koszper, proboszcz parafii Ignacego z Loyoli, który wspomniał postać świętej Urszuli i zachęcił uczestników nabożeństwa do modlitwy w intencji wolontariuszy oraz podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Po mszy przyszedł czas na spotkania i rozmowy.

Na placu przed wejściem do kościoła wolontariusze opowiadali o Fundacji, rozdawali obrazki z wizerunkiem św. Urszuli, częstowali dzieci cukierkami. Był czas na „rodzinne” fundacyjne zdjęcie, wreszcie – na wspólny świąteczny obiad, który został zorganizowany w zaprzyjaźnionym z Fundacją Klubie „Prywatka”.