Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Warsztaty ceramiczne z dziećmi z Ukrainy

Pięknie dziękujemy Przyjaciółce Fundacji, znanej artystce plastyk Beata Maria Orlikowska za warsztaty ceramiczne z dziećmi z Ukrainy, w świetlicy Fundacja „Zdążyć z Miłością” ❤