Day

2 lutego, 2017

Aby czynić dobro

Fundacja „Zdążyć z Miłością” prowadzi kolejny nabór na wolontariuszy. Do grona osób zaangażowanych w działalność na rzecz potrzebujących dołączają kolejne pragnące nieść...
Read More

Facebook