Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Akcja Licytacja Wiosna

Witamy wszystkich Przyjaciół, Partnerów i Sponsorów Fundacji „Zdążyć z Miłością”! Pandemia nie zahamowała naszych działań choć obostrzenia trochę je spowalniają… Ponieważ nie możemy zorganizować naszego corocznego Wiosennego Balu, z którego przychód przeznaczaliśmy na bieżące działania Fundacji, ruszamy z internetową stroną Akcja Licytacja Wiosna 2021!

Mamy dużo fantastycznych rzeczy do licytowania – będzie coś dla amatorów sportu, dla wielbicieli sztuki i designu, dla łasuchów oraz dla tych, co chcą pięknie wyglądać na wiosnę oraz dużo, dużo więcej!

Regulamin licytacji na stronie Akcja Licytacja Fundacji „Zdążyć z Miłością”

1. Licytacje na stronie prowadzone są przez Fundację „Zdążyć z Miłością” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 10

2. Przedmioty wystawione na licytacjach pochodzą od przyjaciół, partnerów i sponsorów Fundacji.

3. Całkowity dochód z licytacji będzie przeznaczony na działania statutowe Fundacji.

4. Każda licytacja ma określony czas trwania oraz cenę wywoławczą licytowanego przedmiotu

5. Przedmioty wystawione na licytacjach można licytować w czasie trwania danej licytacji – licytujemy w komentarzach pod daną licytacją

6. Licytację wygrywa osoba lub firma, która zaoferowała najwyższą kwotę za dany przedmiot – licytować mogą tylko osoby pełnoletnie

7. Wygranie licytacji równoważne jest z obowiązkiem zapłaty za wylicytowany przedmiot na konto Fundacji – szczegółowe dane do przelewu podawane są zwycięzcy licytacji w wiadomości prywatnej po zakończeniu licytacji

8. Przedmioty zakupione na licytacjach są do odbioru osobistego na terenie Koszalina – termin i sposób odbioru ustalany jest po dokonaniu płatności za wylicytowany przedmiot i przesłaniu potwierdzenia płatności

https://www.facebook.com/Akcja-Licytacja-Wiosna-2021-108456341318918