Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Kreowanie wizerunku uczestników projektu

W miesiącu lutym i marcu 2021 uczestniczki projektu ” Centrum Promocji Zatrudnienia…” finansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach EFS i RPO WZ 2014-2020 wzięły udział w metamorfozach mających na celu poprawę wizerunku. Efekty były zdumiewające. Uczestniczki nie tylko poprawiły swój wizerunek ale także poprawiły sobie samopoczucie i zyskały pewność siebie.