Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Mamy w Koszalinie Skwer św. Urszuli Ledóchowskiej, Patronki Fundacji

23 listopada 2023 r. to piękny dzień dla Fundacja „Zdążyć z Miłością”, gdyż na mocy uchwały Rady Miejskiej mamy w Koszalinie Skwer św. Urszuli Ledóchowskiej, naszej Patronki. Podczas dnia otwartego Zakładu Aktywności Zawodowej, jaki organizowaliśmy 24 sierpnia, Pani Bożena Kaczmarek, radna Rady Miejskiej, przedstawiła pomysł nazwania tak przestrzeni wokół budynku na Orlej 2a, gdzie w przyszłości powstanie Zakład Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, a dzisiaj wygłosiła laudację dotyczącą Urszuli Ledóchowskiej. To było wielkie marzenie Fundacji jak i wszystkich czcicieli św. Urszuli Ledóchowskiej, wielkiej Polki i Europejki, która działała ponad podziałami, mówiąc o sobie: „Moją polityka jest miłość”. Będziemy starać się iść jej śladami, aby w miarę naszych możliwości realizować politykę naszej Patronki, pochylając się nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Dziękujemy Przyjaciółkom Fundacji Bożena Kaczmarek i Żaneta Kwapisz, że tak sprawnie pomogły nam zrealizować wielkie marzenie Fundacji. Dziękujemy Panu Prezydentowi Piotr Jedliński oraz Radnym Rady Miejskiej za przychylenie się do naszej prośby i wyrażenie zgody na nazwę skweru. Zapewniamy, że wykonując remont budynku dopilnujemy, aby teren go otaczający nabrał właściwego dla skweru wyglądu i mógł cieszyć swoim pięknem mieszkańców okolicznych budynków, pacjentów przychodni onkologicznej i wszystkich gości odwiedzających Zakład Aktywności Zawodowej z Miłością, w tym jego pracowników.