Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Partnerzy, którzy wspierają działania Fundacji [część 6]

PrzedsiębiorstwoMONITOR” to firma zajmująca się przede wszystkim zabezpieczeniem obiektów i przebywających w nich ludzi oraz zwierząt w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez instalowanie na terenie obiektów elektronicznych systemów sygnalizacji pożaru. Zamontowane w chronionych pomieszczeniach czujki sygnalizacyjne (dym, temperaturę lub ogień) pozwalają na wczesne wykrycie zagrożenia a instalacja oddymiająca montowana na korytarzach i klatkach schodowych na sprawną ewakuację ludzi i zwierząt. Nowoczesne systemy adresowalne pozwalają na szybką lokalizację zagrożenia pożarem a tym samym na ograniczenie strat wynikających z pojawienia się ognia.

Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie konsultacji, projektowania, instalacji, konserwacji i serwisu systemów zabezpieczeń. Gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo oraz korzystne warunki handlowe.

Przedsiębiorstwo Monitor Piotr Maziarz, Piotr Renczyński, wykonało na rzecz Fundacji, w nowo utworzonym mieszkaniu chronionym, system ostrzegania przeciwpożarowego oraz monitoring.

Firma wykonała tę usługę w ramach wolontariatu, w pełni nieodpłatnie.

monitor

Przedsiębiorstwo Monitor
Piotr Maziarz, Piotr Renczyński
75-205 Koszalin
ul. Spółdzielcza 5/5
WWW: http://www.monitor.koszalin.pl/historia