Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Program do rozliczenia PITów za 2016 rok już do pobrania za darmo na stronie Fundacji

Celem Fundacji „Zdążyć z Miłością” jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z małoletnimi dziećmi. Fundacja prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną, zajmuje się ochroną i promocją zdrowia, pomocą osobom niepełnosprawnym, wspieraniem osób w wieku emerytalnym oraz realizuje inne cele zgodnie ze statutem.
Pierwszy projekt Fundacji to utworzenie, a następnie prowadzenie „mieszkania chronionego” dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi. W mieszkaniu chronionym, które zostało otwarte w czerwcu 2015roku, mamy z dziećmi znalazły bezpieczny dom, otoczone są troską i miłością oraz wsparciem ze strony Fundacji.
Kolejne, drugie już mieszkanie chronione, zostało otwarte w październiku 2016roku. To kontynuacja projektu Fundacji. W nim kolejne mamy ze swoimi dziećmi znalazły schronienie.
ulotka-1-10-2016-png-tlo-01-2017-1