Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Skarbona Orbitalna Fundacji w Parku Wodnym Koszalin

Dziś od godzin wczesno porannych w Parku Wodnym Koszalin można było zaobserwować nową, piękną Orbitalna Skarbonka. Dzięki uprzejmości gospodarzy tego miejsca możemy w ten sposób gromadzić środki na remont i wyposażenie drugiego mieszkania chronionego dla kolejnych podopiecznych Fundacji. Dziękujemy Zarządowi Obiektów Sportowych za przyjęcie naszej skarbony. Dziękujemy również firmie AKANT z Koszalina za pomoc, za transport skarbony do miejsca docelowego. Wszystkich Państwa zapraszamy do wsparcia. Moneta wrzucona do skarbony, która toczy się po lejku do środka, daje dużo zabawy, a Państwo w ten sposób wspieracie podopiecznych Fundacji.