Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Spotkanie aktualizacyjno-podsumowujące rok 2023 Uczestników ZAZ

23 lutego Fundacja „Zdążyć z Miłością” zorganizowała spotkanie dla Uczestników przyszłego Zakładu Aktywności Zawodowej, które było podsumowaniem tego, co udało nam się przez rok zrobić wspólnie w kierunku tworzenia miejsca jakże wyczekiwanego przez osoby z niepełnosprawnościami w Koszalinie. Od pierwszego spotkania 10 lutego 2023 r. do dzisiejszego dnia odbyły się w sumie 42 spotkania, w tym: 8 spotkań informacyjno- integracyjnych całej grupy wraz z rodzinami, 21 warsztatów kulinarnych, 3 wizyty studyjne, 6 spotkań z dietetykiem i psychologiem (plus spotkania indywidualnie), 4 szkolenia grafik komputerowy. Do ZAZ zapisały się w sumie 74 osoby, z których cześć uczęszcza systematycznie na zajęcia, część okazjonalnie. Jedno jest pewne, że takie miejsce w Koszalinie jest niezbędne i z pewnością powstanie. Mamy już zespół ludzi, dla których stworzymy wspólnie przyjazne miejsce pracy, gdzie będą odzyskiwać wiarę w swoją przyszłość, niezależność finansową a nawet odnajdywać sens życia. Będą otoczeni wsparciem i tolerancją, tak aby każdy z Uczestników mógł podołać na miarę swoich możliwości wykonywanej pracy, tak aby czuł się potrzebny i wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zaufanie jakim nas obdarzyli. Dziękujemy za wsparcie ze strony Pana Prezydenta Piotr Jedliński, Panów Wiceprezydentów i Pracowników Urzędu Miejskiego, szczególnie Pani Annie Ginda oraz Radnych Miejskich. Podziękowania również dla Pana Wicemarszałka Tomaszowi Sobierajowi wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i Pani Dyrektor ROPS Doroty Rybarskiej – Jarosz za udzielone wsparcie w naszych działaniach . Dziękujemy naszemu zespołowi biurowemu: Sylwia Głowacka, Beata Pronobis, Borys Pronobis, Ewa Ostrowska i Zarządowi oraz Radzie Fundacji, a także naszym WOLONTARIUSZOM, którzy wspierali nas w trakcie spotkań i przygotowań Zawsze możemy na Was liczyć.