Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Trio Basket Koszalin 2023

Pięknie dziękujemy wszystkim Darczyńcom💕 za przekazane środki do puszek podczas Trio Basket Koszalin w dniu 15 lipca 2023r., w kwocie 599,50 ( pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 50 groszy) i 1 euro.❤