Fundacja "Zdążyć z Miłością"

W rocznicę urodzin Patronki

Wspólną modlitwą podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Ignacego z Loyoli Fundacja „Zdążyć z Miłością” uczciła 153. rocznicę urodzin swojej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej.

Urszula Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku. I właśnie 17 kwietnia, w rocznicę jej urodzin, w koszalińskim kościele zgromadzili się ci, którym bliska jest postać tej wyjątkowej świętej – polskiej zakonnicy zawsze pogodnej, kochającej dzieci, oddanej Bogu i ojczyźnie.

Nabożeństwo odprawili wszyscy trzej księża z parafii Ignacego w Loyoli, a proboszcz ks. Henryk Koszer przypomniał postać świętej Urszuli, beatyfikowanej przez Jana Pawła II w 1983 roku w Poznaniu, i kanonizowanej – Rzymie w 2003 roku, także przez papieża Polaka.

– w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę powinniśmy pamiętać o świętej Urszuli, która bez wątpienia była jedną z matek naszej niepodległości – podkreślał ks. proboszcz. – Za swoje zasługi w czasach II Rzeczypospolitej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Do udziału we mszy Fundacja „Zdążyć z Miłością” zaprosiła swoich wolontariuszy, przyjaciół, a także coraz liczniejsze grono podopiecznych. Fundacja wspiera nie tylko samotne mamy z dziećmi przebywające obecnie w mieszkaniach chronionych, ale także kobiety, które już się usamodzielniły. Fundacja pomaga także wielu samotnym matkom zmagającym się z problemami finansowymi, czy zdrowotnymi.

Modlitewne spotkanie stało się okazją do wspomnień i refleksji. Po mszy wolontariuszki oraz podopieczne Fundacji mogły poznać Daniela Gajewskiego, cudownie ocalonego przez św. Urszulę (jego ocalenie zostało uznane w procesie kanonizacyjnym). Daniel Gajewski wziął udział we mszy wraz ze swoją żoną pochodzącą z Japonii oraz z rodzicami – Urszulą i Januszem Gajewskimi, wielkimi propagatorami kultu św. Urszuli Ledóchowskiej.

– Święta Urszula uczyniła wiele dobrego dla dzieci, w ślady swojej Patronki idzie dziś Fundacja „Zdążyć z Miłością” – dodał ksiądz proboszcz, dziękując wszystkim jej przedstawicielom za dobro i serce, które okazują drugiemu człowiekowi.