Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Wizyta studyjna Liderów Organizacji Pozarządowych…

26 kwietnia Fundacja „Zdążyć z Miłością” miała zaszczyt gościć w swojej świetlicy Liderki i Liderów organizacji pozarządowych, którzy przyjechali z 6 różnych województw z całej Polski do Koszalina w ramach wizyty studyjnej „Koszalińska opowieść o organizacjach pozarządowych i o tych, którzy je wspierają”. Wizyta została przygotowana przez Pracownię Pozarządową, którą reprezentowała Monika Widocka oraz Łukasz Cieśliński. Prezeska Małgorzata Kaweńska-Ślęzak wraz z koordynatorką wolontariatu Magdaleną Tchoryk opowiedziały o działaniach fundacji na rzecz samotnych matek z dziećmi, dla których zostały przygotowane mieszkania chronione oraz świetlica „Przystanek pod niebem” a także o wspieraniu seniorów i osób niepełnosprawnych czyli głównych celach realizowanych aktualnie przez fundację.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a uczestnicy wyrazili zainteresowanie naszymi działaniami zadając liczne pytania i zapraszając do odwiedzin swoich rodzinnych miejscowości celem poznania specyfiki działalności poszczególnych organizacji i wymiany doświadczeń.

Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszej Fundacji i czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie.