Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Wyjazd do malowniczych Paprot do Gospodarstwa Edukacyjnego „W labiryntach”

Trwa kolejne spotkanie z Uczestnikami Zakładu Aktywności Zawodowej❤, tym razem w plenerze, w malowniczych Paprotach , w Gospodarstwo Edukacyjne” W labiryntach” . Rozmawiamy o świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami z fachowcami z Zakladu Ubezpieczeń Społecznych Panią Małgorzata Polańska koordynator ds.komunikacji społecznej i edukacji wraz Panią Renatą Puzyrewską specjalistą ds.swiadczeń, oraz Panią Dominiką Młyńską z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie . Jest z nami też Pani Anna Ginda Pełnomocnik ds.osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Koszalinie . Po dużej dozie wiadomości poczęstunek, gdyż w tych okolicznościach przyrody apetyt wszystkim dopisuje. Dziękujemy pięknie😊❤ za edukacyjne spotkanie, które poszerzy nasza wiedzę i da odpowiedź na wiele pytań naszych Uczestników przyszłego Zakładu Aktywności Zawodowej jaki tworzymy.😊❤