Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Wyjazd integracyjny

Wyjazd Fundacji „Zdążyć z Miłością” w dniu 28 lipca br. był bardzo udany. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Edukacyjne „W labiryntach” w Paprotach. Dziękujemy pięknie za dobrą zabawę i miłe przyjęcie przez właścicielkę Iwonę Rybicką.

Wyjazd miał też charakter inauguracyjny – w tym dniu uroczyście rozpoczęliśmy projekt pod nazwą.” „Centrum Promocji Zatrudnienia- szansą na aktywną integrację społeczną i powrót  na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja „Zdążyć z Miłością”. Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i powrót na rynek pracy. Zajęcia dla I grupy ruszają już w drugiej połowie sierpnia. Nasi uczestnicy skorzystają całkowicie bezpłatnie z porad psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, kosmetyczki, wizażystki, fryzjera, doradcy restrukturyzacyjnego, radcy prawnego i wielu innych specjalistów. Uczestniczki projektu zdobędą też nowe kwalifikacje dzięki certyfikowanym szkoleniom zawodowym i odbędą 6 miesięczny staż u wybranego pracodawcy.

Dziękujemy za dowiezienie nas przez zaprzyjaźnioną Firmę Air –transfer.pl. oraz za organizację wyjazdu kierownik projektu Sylwii Głowackiej, Beacie Pronobis, Borysowi Pronobis, Monice Gańczy oraz pomoc Dorocie Klinkowskiej.