Fundacja "Zdążyć z Miłością"

logo

Dokumenty

1. Część opisowa zapytanie ofertowe pedagog listopad 2021
2. Zapytanie ofertowe – część ofertowa pedagog

W ramach prowadzonego postępowania, do terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

  1. Anna Pawłowska. Cena ofertowa za godzinę usługi: 110,00 zł

Oferta kompletna spełnia wymogi udziału w postępowaniu.

  1. Katarzyna Gawieniowska. Cena ofertowa za godzinę usługi: 125,00 zł.

Oferta kompletna spełnia wymogi udziału w postępowaniu.

Komisja podjęła decyzję o wyborze wykonawcy: Anna Pawłowska i postanowiła zawrzeć z nim umowę na realizację usługi.