Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Ankieta (.pdf)

ANKIETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POSZUKUJĄCYCH PRACY
(BADANIE POTRZEB OzN DLA POWSTAJĄCEGO W KOSZALINIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ