Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Szanowni Państwo

Fundacja Zdążyć z Miłością” przetwarza Państwa dane osobowe w zbiorach danych podopiecznych Fundacji oraz darczyńców Fundacji.
Administratorem Danych jest: Fundacja „Zdążyć z Miłością”, przy ul. Franciszkańskiej 111, 75-251 Koszalin..
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Fundację jest art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w stosunku do podopiecznych oraz art. 6 ust 1 lit. f) w stosunku do darczyńców.

Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji .

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania, cofnięcia zgody w każdym momencie oraz wniesienia sprzeciwu , a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.