Fundacja "Zdążyć z Miłością"

logo

Dokumenty

1. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2. Zapytanie ofertowe – część ofertowa psycholodzy
3. Część opisowa zapytanie ofertowe psycholodzy sierpień 2020
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych poradnictwo psychologiczne