Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Umowy o współpracy

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie
ŚDS „ODRODZENIE” w Koszalinie
Porozumienie z MOPS w Koszalinie