Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Sprawozdania za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Informacja dodatkowa za rok 2022
Uchwała Rady Fundacji z rok 2022
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2022

Sprawozdania za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Informacja dodatkowa za rok 2021
Uchwała Rady Fundacji z rok 2021
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020
Uchwała Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2020
Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2020

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Informacja dodatkowa za rok 2019
Uchwała Rady Fundacji z rok 2019
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019
Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2019

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2018

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014