Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Fundacja „Zdążyć z Miłością” oferuje bezpłatne wsparcie specjalistów w różnych dziedzinach dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z problemami emocjonalnymi, a w szczególności samotnym matkom z małoletnimi dziećmi, w postaci porad pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, prawnika czy logopedy.

Czekamy na Państwa maile z pytaniami pod adresem: porady@zdazyczmiloscia.org.pl
Pytania z odpowiedziami i bez danych pytającego będą publikowane na naszej stronie internetowej w niniejszym dziale.

 

Przedstawiamy sylwetki naszych specjalistów:

 

Jestem certyfikowaną terapeutką terapii motywacyjnej, specjalistą pracy socjalnej, autorką i realizatorką wielu własnych programów profilaktycznych dotyczących uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży.

Pracuje z osobami dotkniętymi kryzysem- uzależnieniami, przemocą, a także z ich rodzinami. Współpracuję z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii i z lokalnymi szkołami w zakresie profilaktyki środowiskowej. Do września 2017 roku, byłam członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezydencie Miasta Koszalin. Uczę komunikacji interpersonalnej w Pomaturalnej Szkole Socjoterapii w Koszalinie. Od czerwca 2017 roku pełnię funkcję sekretarza Rady Osiedla „Śródmieście”. Umiejętności zawodowe w zakresie uzależnień, przemocy i innych zjawisk społecznych nabywałam w Szwecji i USA. Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w pracy i wspieraniu podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Mam dwoje dorosłych dzieci. Moją pasją jest praca w ogrodzie, podróże – te małe i duże.

Magister wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studiów podyplomowych na  kierunku – diagnoza i terapia logopedyczna. Na co dzień pracuje w przedszkolu nr 13 w Koszalinie, gdzie między innymi zajmuje się koordynacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej, diagnozuje dzieci pod kątem wad wymowy oraz prowadzi terapię logopedyczną.
Magister pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach:

  • Pedagogika i praca socjalna
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Psychologia komunikacji społecznej. Mediacje i negocjacje
  • Resocjalizacja i socjoterapia

Ukończone kursy :

  • oligofrenopedagogika
  • Studium Prawa Europejskiego ( e-learning)
  • Policyjne Studium Bezpieczeństwa (bezpieczna szkoła)
  • Prowadzenie Grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych

Przez 15 lat wychowawca w domu dziecka. W tym czasie 6 lat pracy jako pedagog szkolny oraz 6 lat doświadczenia jako kurator społeczny w sądzie rodzinnym. Obecnie wychowawca w internacie.

Zamierza nadal dokształcać się i realizować. Osoba wierząca, twardo stąpająca po ziemi
Specjalizuję się w sprawach rozwodowych, innych sprawach małżeńskich, w tym majątkowych, w sprawach między rodzicami i dziećmi (alimenty, kontakty, władza rodzicielska). Prowadzę również sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy karne i cywilne. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1978-1982, 2 aplikacje zawodowe w latach 1982-1986.