Fundacja "Zdążyć z Miłością"

logo

Dokumenty

1. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679
2. Oferta wykonania zamówienia
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
5. Wykaz wykonanych usług załącznik
6. Treść zapytania ofertowego Asystent osoby wykluczonej
7. Część opisowa zapytanie ofertowe psycholodzy
8. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679_PP
9. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych poradnictwo psychologiczne
10.Zapytanie ofertowe – część ofertowa psycholodzy
11.Ogłoszenie 14686
12.Zaproszenie do złożenia oferty

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14686

13.Informacja z otwarcia ofert
14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2020r.

15. Informacja o wyborze oferty kamienica Niepodległości 7