Fundacja "Zdążyć z Miłością"

I Mieszkanie chronione:

Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie.

Kryteria przyznawania świadczeń w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wyznacza ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305) określające rodzaj i zakres wsparcia oraz warunki kierowania i pobytu w mieszkaniach chronionych.

Celem pobytu w mieszkaniu chronionym jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom nie posiadającym aktualnie własnego mieszkania godnych warunków życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowanie matek do samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego programu usamodzielniania i wychodzenia z kryzysu.

Matki przebywające w mieszkaniu chronionym będą przygotowywane do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi a także uzyskają pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne, stwarzanie możliwości uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy, przedszkola dla dzieci i doprowadzanie do finalizacji spraw związanych z przydzieleniem i remontem lokalu socjalnego.

Tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych dla samotnych, bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi jest głównym zadaniem Fundacji „Zdążyć z Miłością”.

Patronem Społecznym „mieszkań chronionych” zgodziła się zostać Pani Anna Jedlińska, żona Prezydenta Koszalina, Pana Piotra Jedlińskiego. Wspiera ona Fundację w pozyskiwaniu funduszy i w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Pierwsze mieszkanie chronione zostało oddane do użytku w dniu 16 czerwca 2015 roku. Zamieszkały w nim cztery mamy oraz siedmioro dzieci. To przystań dla tych matek, które po opuszczeniu Domu Samotnej Matki, Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Koszalinie, czy innej placówki całodobowej opieki społecznej, nie miały dokąd pójść.

Mieszkanie mieści się na pierwszym piętrze starej kamienicy w centrum Koszalina. Lokal do remontu o powierzchni 115 metrów kwadratowych Fundacja otrzymała z zasobów Zarządu Budynków Mieszkalnych, na wniosek Prezydenta Miasta Koszalina, Pana Piotra Jedlińskiego. Wymagał on gruntownego remontu i przystosowania na potrzeby matek z małymi dziećmi.

Fundacja rozpoczęła zbiórkę pieniędzy organizując koncerty, zbiórki publiczne i szereg imprez charytatywnych. Udało się zaprosić do współpracy wiele firm z Koszalina i regionu. Firmy te podjęły się wykonania prac remontowych. Głównym wolontaryjnym wykonawcą była znana koszalińska firma Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER. Remont wykonały lub sfinansowały również inne koszalińskie firmy, czy organizacje: Mega- Instal Radosław Śliwka, Ekowodrol, Fundacja Espersen Polska, Firmus Group, PUF sp. z o.o. i wiele innych. Kosztorys remontu z wyposażeniem pierwszego mieszkania chronionego opiewał na kwotę 210 tys. zł. Jednak część materiałów, czy robót budowlanych oraz wyposażenia udało się Fundacji otrzymać nieodpłatnie lub w niższych cenach dlatego zrealizowanie tego projektu było możliwe.

Mieszkanie po remoncie jest piękne, przestronne, jasne i wygodne. Składa się z czterech osobnych pokoi oraz części wspólnych – dużej kuchni z jadalnią, łazienki, toalety i korytarza. Każda z matek ma swoją własną przestrzeń – pokój z rozkładaną sofą do spania lub małymi łóżeczkami (dla młodszych dzieci). Do dyspozycji lokatorek jest nowocześnie wyposażona kuchnia oraz duża łazienka. Wszystkie meble i sprzęty w mieszkaniu są nowe i ładne, tak, by mieszkające tu mamy oraz ich dzieci, miały zapewnione odpowiednie warunki.

Lokatorki mieszkania chronionego w miarę swoich możliwości muszą ponosić koszty utrzymania mieszkania. Taką wolę deklarują zanim się wprowadzą, podpisując umowę. Pobyt w mieszkaniu mają wykorzystać do tego, by stanąć na nogi po trudnym okresie swojego życia, by się usamodzielnić, zdobyć pracę, wykształcenie, miejsce dla dziecka z przedszkolu. Mieszkanie chronione nie jest lokum docelowym, lecz przejściowym, mamy mogą w nim mieszkać przez rok, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Mieszkanki mieszkania chronionego podpisują kontrakt socjalny, w który to wspólnie planujemy ich drogę do usamodzielnienia. Mogą liczyć na pomoc wszystkich Pań z Fundacji, wolontariuszy oraz specjalistów, którzy na stałe współpracują z Fundacją.

W tej samej kamienicy, piętro wyżej, powstaje już drugie mieszkanie chronione dla samotnych matek z dziećmi. Lokal jest nieco mniejszy, powstaną w nim trzy osobne pokoje, oczywiście z dużą wspólną kuchnią, łazienką i korytarzem. Tworzenie drugiego mieszkania chronionego jest wspierane przez Fundację Espersen Polska, Firmus Group, PUF sp. z o., czy Castorama. Kosztorys remontu z wyposażeniem drugiego mieszkania chronionego to około 200 tys. zł.