Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Bo pierwsza pomoc może czasem uratować życie

W sobotę, 21 lutego, Wolontariusze Fundacji „Zdążyć z Miłością” spotkali się w Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych na szkoleniu zorganizowanym przez Fundację we współpracy w koszalińską firmą SYMULMED Jarosław Kaletnik.

Zarząd Fundacji „Zdążyć z Miłością” chce zadbać o to, aby podopieczne Fundacji i ich dzieci były naprawdę bezpieczne. Ponadto chce w cenny i mądry sposób podziękować za poświęcony czas i wielkie serca Wolontariuszom Fundacji. Dlatego właśnie Zarząd zaprosił koszalińską firmę SYMULMED Jarosław Kaletnik do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pierwsza pomoc”.

Firma SYMULMED zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych kursów, szkoleń i doradztwa obejmującego tematykę ratownictwa medycznego, psychologii oraz bhp i ppoż. Ich oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak również instytucji, firm oraz służb mundurowych. Proponują przeprowadzanie profesjonalnych zajęć z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przez wysoce wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Corocznie szkolą ponad 2.000 osób m.in. z zakresu: pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, psychologii, uwalniania z pojazdu po dachowaniu, minimum sanitarnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy, udzielania pomocy medycznej pirotechnikom i oddziałom antyterrorystycznym oraz podejmowania medycznych czynności ratunkowych. I to właśnie oni szkolili naszych Wolontariuszy.

Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 rano i trwało 5 godzin. W tym czasie w ciekawy sposób omówione zostały następujące tematy: ogólne wiadomości z pierwszej pomocy, ocena stanu poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, rany ciała i krwotoki, wybrane stany zagrożenia życia (zadławienie, wstrząs, atak padaczki, cukrzyca, atak astmy oskrzelowej, zawał mięśnia sercowego, udar, oparzenie i odmrożenie, urazy kostne i stawowe), wypadki komunikacyjne. Zajęcia to część teoretyczna, ciekawy materiał omówiony w przystępny sposób, dodatkowo przedstawiony na ciekawych prezentacjach multimedialnych, ale to także bogaty blok zajęć praktycznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wziąć udział w ćwiczeniach pozoracyjnych z wykorzystaniem apteczek i innych dostępnych środków. Szkolenie zakończyło się Wydaniem Certyfikatów potwierdzających udział kursie medycznym „Pierwsza pomoc”.