Fundacja "Zdążyć z Miłością"

„Dla Babci i Dziadka mała niespodzianka”

Drukowanie

spotkanie odbędzie się 23.01.2019 r. w DPS przy ul. Teligi w Koszalinie o godz. 10.30

Przedszkole nr 12 w Koszalinie w roku 2018/2019 zaplanowało działania mające na celu rozszerzenie współpracy z Fundacją „Zdążyć z Miłością’. W związku z tym powstał projekt edukacyjny „Mini wolontariat – Promyki Słońca” – to współpraca dzieci 3 i 4 – letnich, ich rodziców (opiekunów), nauczycieli, wspomagająca potrzeby wybranych instytucji lokalnych. Wolontariat wśród najmłodszych jest najczęściej działaniem grupowym, zbiorowym.

Celem projektu edukacyjnego „Mini wolontariat – Promyki Słońca” jest:

  • uwrażliwienie najmłodszych dzieci i ich rodziców na potrzeby innych ludzi

  • rozbudzanie empatii wśród społeczności lokalnej

  • zwrócenie uwagi na poszanowanie godności drugiego człowieka

  • poznanie najbliższego otoczenia

  • wyrażanie ekspresji twórczej w środowisku poprzez taniec, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek

  • wzmacnianie więzi patriotycznych w środowisku lokalnym

  • budowanie świadomości dzieci i rodziców na temat pomagania innym

  • promowanie przedszkola i mini wolontariatu w środowisku lokalnym

  • rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z Fundacją oraz innymi nauczycielami pozwoli nam zrealizować powyższe cele.

W tym roku postanowiliśmy skoncentrować uwagę na osobach starszych, samotnych. Chcemy zwrócić uwagę na potrzeby ludzi starszych niosąc im odrobinę radości, zainteresowania.

Dzień 21.01. – Dzień Babci i 22.01. – Dzień Dziadka – jest doskonałą okazją okazania szacunku dla starszego pokolenia. Chcemy o nich pamiętać, pomagać im, wspierać na miarę naszych możliwości i umiejętności. Dzieci z przedszkola nr 12 oraz młodzież z Gimnazjum nr 9 i z Zespołu Szkół nr 1, z grupy teatralnej Zespołu JAK w Koszalinie postanowiły wspólnie przygotować przedstawienie muzyczno – taneczne dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej. Piosenki i wiersze będą utrzymane w tonacji świątecznej. Dzieci 3 – letnie zatańczą taniec „Walczyk dla Babci i Dziadka”, młodzież ze szkoły zaśpiewa piosenkę oraz kolędę. Zaprosimy seniorów do wspólnej biesiady przy upieczonych przez rodziców babeczkach.

Koordynator „Mini wolontariatu promyki słońca” Agata Kaczmarek

W imieniu Fundacji „Zdążyć z Miłością” – Justyna Śmidecka