Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Goście z Projektu Liderzy PAWS

Miło nam było gościć w dniu 19 kwietnia naszych Przyjaciół z Pracownia Pozarządowa w osobach Monika Widocka i Łukasz Cieśliński, którzy zaprosili do Koszalina na wizytę studyjną w ramach – Ogólnopolski Program Liderzy PAFW https://www.facebook.com/LiderzyPAFW
Łukasza Koss Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jerzycach oraz Pawła Żmudę, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Fundacja „Zdążyć z Miłością” opowiedziała o swoich zrealizowanych projektach oraz o tych, które dopiero tworzymy, stąd razem byliśmy w budynku na Orlej, gdzie w przyszłości będzie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Na koniec spotkania Goście odwiedzili Centrum Promocji Zatrudnienia, a także mieli możliwość zobaczenia mieszkań dla matek z dziećmi oraz świetlicy.
Dziękujemy za możliwość wymiany doświadczeń, a Pracowni Pozarządowej za stałe wspieranie działań Fundacji, bo już niebawem wspólne szkolenie dla naszych Wolontariuszy.