Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Przedstawiciele Fundacji „Zdążyć z Miłością” odwiedzili Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Fundacji „Zdążyć z Miłością” odwiedzili Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem Dyrektorem. Rozmawialiśmy o potrzebie jak najszybszego utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Koszalinie. Opowiedzieliśmy o naszych planach i działaniach, które już teraz prowadzimy z przyszłymi uczestnikami ZAZu. Zajrzeliśmy również do Urzędu Marszałkowskiego, aby pozostawić nasze prośby u Pana Marszałka. Wracamy ze Szczecina pełni nadziei na to, że nasz projekt znajdzie poparcie w stolicy naszego województwa, bo tak wiele osób liczy na utworzenie ZAZu w naszym mieście. Nikt nie ma wątpliwości, że takie miejsce jest bardzo potrzebne na mapie Koszalina, a my zrobimy wszystko, żeby tak się stało.