Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Przedstawiciele Fundacji „Zdążyć z Miłością” w urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy

❤

złożyli wizytę w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Szanowni Państwo, jakiś czas temu, a dokładnie 18 kwietnia przedstawiciele Fundacji „Zdążyć z Miłością”❤ złożyli wizytę w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Przypomnijmy, że celem naszej wizyty były negocjacje w sprawie modyfikacji harmonogramu naboru wniosków z nowej perspektywy finansowej FEPZ 2021-2027. W aktualnym harmonogramie konkurs na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla Osób z niepełnosprawnościami zostanie ogłoszony dopiero w lutym przyszłego roku, a wyniki planowane są na lipiec 2024. W związku z powyższym utworzenie pierwszego, jakże potrzebnego ZAZ w Koszalinie, zostaje odłożone w czasie o ponad rok. Fundacja „Zdążyć z Miłością” dołożyła wszelkich starań, aby przyspieszyć ten proces, jednak procedury urzędnicze nam nie sprzyjają i otrzymaliśmy decyzję odmowną, która jednoznacznie wyklucza podjęcie prac remontowych w tym roku. Jesteśmy bardzo zasmucone tym faktem widząc ogromny entuzjazm i zaangażowanie przyszłych uczestników ZAZu.

Jednocześnie nadmieniamy, że zbiórka na dokumentację ZAZ trwa, a my jesteśmy zdeterminowani, aby to bardzo potrzebne miejsce dla osób z niepełnosprawnościami powstało jak najszybciej. Jesteśmy przekonani, że pomogą nam Państwo i dołącza się do zbiórki. Na dokumentację potrzebujemy jeszcze 55 tysięcy złotych.

W tej chwili możemy liczyć tylko na Mieszkańców Koszalina❤💕!