Fundacja "Zdążyć z Miłością"

„Spotkanie przy kawie”

W dniu dzisiejszym w Centrum Promocji Zatrudnienia prowadzonym przez Fundację „Zdążyć z Miłością”❤ odbyło się drugie z cyklu „Spotkanie przy kawie” ☕🫖zorganizowane Centrum Usług Społecznych w Koszalinie . Tym razem bardzo ciekawe warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Kołodziejczyk🌷, która jest asystentem CUS. Na spotkaniu obecna była również Pani Beata Szubert 🌷z CUS oraz osoby z ramienia Fundacji, na co dzień mające kontakt z podopiecznymi. Dzięki takim spotkaniom rozwiązywanie problemów w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym będzie dużo łatwiejsze. Cieszymy się, że mamy możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych umiejętności w tej jakże trudnej pracy, za co pięknie dziękujemy❤.