Fundacja "Zdążyć z Miłością"

Zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy i podopiecznych Fundacji pt. „Skuteczne wsparcie kobiet – jak pomagać świadomie?”

7 października br., w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Zdążyć z Miłością” zorganizowała zajęcia warsztatowe dla swoich wolontariuszy i podopiecznych Fundacji. Zajęcia pt. „Skuteczne wsparcie kobiet – jak pomagać świadomie?” poprowadził certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Koszalinie – Grzegorz Hamera.
Zajęcia warsztatowe skierowane były zarówno dla osób, które wyrażają chęć niesienia pomocy kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, jak i samych podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Miłością”.
Głównym celem zajęć było wykształcenie u wolontariuszy, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozpoznawania stanów emocjonalnych u kobiet pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych i adekwatnego reagowania na nie. Ponadto, istotne było wyposażenie młodych ludzi w kompetencje pozwalające na szacowanie ryzyka wystąpienia przemocy oraz konstruktywne pokonywanie problemów występujących w środowisku przemocowym, a nadto pogłębienie wrażliwości na problemy osób doświadczających przemocy.

Dodatkowo, udział w warsztatach miał stanowić formę pomocy dla wolontariuszy Fundacji „Zdążyć z Miłością” w zrozumieniu problemów kobiet z jakimi aktualnie się zmagają.
Czterogodzinne spotkanie zostało zorganizowane w Hotelu Sport w Koszalinie. Dziękujemy Pani Ilonie Koman, właścicielce Hotelu Sport, za nieodpłatne udostępnienie nam sali szkoleniowej. Dziękujemy Panu Grzegorzowi Hamera za przeprowadzenie warsztatów pro bono, a Pani Sylwii Noga, za skoordynowanie wszystkich działań koniecznych do przeprowadzenia warsztatów. Dziękujemy  Pracownia Pozarządowa​ za fotorelację z naszego spotkania. A wszystkim uczestnikom dziękujemy za spotkanie, burzliwą dyskusję i aktywny udział w warsztatach.